top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

תכנית הנחיית קבוצות ויעוץ פרטני באינטליגנציה רגשית, אתיקה וביו-אתיקה

 .תכנית הדגל של המרכז להכשרת מנחי קבוצות. הקורס מתקיים זו השנה ה-18

  

אינטליגנציה רגשית ((EI מהווה תחום מדעי ויישומי ליצירת איכות חיים אישית, בינאישית וחברתית ומקצועית. חיבור מודע ומושכל בין מחשבה ורגש מאפשר התנהגות מקדמת מערכות יחסים תוך

.אישית ובינאישית בין האדם לסביבתו

תכנית זו מאפשרת למסיימים להשתלב בעולם התעסוקה כמנחי קבוצות וכן פותחת אפשרות בפני המבקשים להישאר בתחום עיסוקם, להתקדם מקצועית ותעסוקתית, להרחיב את תחומי העיסוק

.והאחריות ובהתאמה, להגדיל את הכנסתם

  

מטרות התכנית הנן להעמיק את הידע ומרכיבי המודעות העצמית והתקשורת הבינאישית בחיים

,האישיים והמקצועיים, תוך התאמה לעולם משתנה ודינאמי על מנת להשיג שְׁלוֹמוּת (רווחה גופנית

.(נפשית וחברתית

 

כמו כן התכנית מבקשת לפתח מיומנויות הנחייה מקצועיות, שימושיות ויישומיות באינטליגנציה רגשית, אתיקה וביו-אתיקה על מנת לאפשר למשתתפים להיות סוכני שינוי וספקים של הצורך  המתרחב

.בשְׁלוֹמוּת בחברה על כל גווניה האזרחיים והציבוריים

 

:מבין נושאי הלימוד

נ.ל.פ. – ניתוב לשוני פיזיולוגי (NLP); הכרת טבען ואפיונן של קבוצות; ערוצי תקשורת; תרגילים, שיטות, טכניקות ופעילויות להטמעת האינטליגנציה הרגשית והאתית בהנחיה קבוצתית וליישום לשְׁלוֹמוּת; עצמתה והשפעתה של התקשורת הבלתי מילולית; אינטליגנציה רגשית ותהליך קבלת החלטות ; חשיבה חיובית; תקשורת מקצועית מתקדמת; אתיקה וביו-אתיקה; נוירו-אתיקה, נושאים בתחום הגישה הפרטנית (מבוא לפסיכופתולוגיה, גישות ושיטות בפסיכותרפיה פרטנית, מערכתית

.(זוגית ומשפחתית

  

למי הקורס מיועד

,בעלי תואר ראשון לפחות, עם עדיפות לתחומי מדעי ההתנהגות והחברה (חינוך, פסיכולוגיה- 

,סוציולוגיה, ניהול חינוך ייעוץ חינוכי), מקצועות טיפוליים שונים (עבודה סוציאלית, משפט, סיעוד

.(פסיכותרפיה, טיפול באמנויות, קלינאות תקשורת ועוד

.עמידה בועדת קבלה- 

.במקרים מיוחדים יתקבלו בעלי תואר ראשון ומעלה מתחומי לימוד אחרים- 

משך התכנית

משך התכנית הוא שנה וחצי המתפרשות על פני שלושה סמסטרים, בהיקף 224 שעות אקדמיות (ש"א). המגשים הנם אחת לשבוע (הימים משתנים בהתאם לקבוצת הלימוד), בני 5 ש"א כל אחד

.הקורסים מתקיימים בשעות הבוקר או בשעות אחה"צ, תלוי בקבוצת הלימוד

  

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודת "מנחה קבוצות

."באינטליגנציה רגשית, אתיקה וביו-אתיקה

bottom of page