top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

שפה, קוגניציה ובריאות: תיאוריה וגישות התערבותיות 

ד"ר אורדית טרנטו, חוקרת פסיכולוגיה, קוגניציה ושפה ופרופ' יורי גדרון, פרופסור לפסיכולוגיה רפואית, מתמחה בוויסות עצבי של מחלות

ביום-יום ובתחום הטיפול בפרט, תקשורת בין אישית מהווה בסיס לאינטראקציות חברתיות ויחסים בינאישיים. מחקרים מהעשורים האחרונים הראו קשרים חשובים בין שפה, קוגניציה ומצבי בריאות שונים. מטרת הקורס: לדון בתיאוריות פסיכולינגוויסטיות ובכללן תקשורת וקוגניציה והקשר שלהם עם בריאות. הקורס יעסוק בקשר הדיאלקטי בין שפה, תקשורת, קוגניציה ובריאות תוך התבססות על ממצאים מחקריים. כמו כן, יתעמק בקשר שבין תהליכים קוגניטיביים והתנהגות בכלל והתנהגות בריאותית בפרט ומצבי חולי. בנוסף, לבסיס התיאורטי, משתתפים ילמדו ויוכשרו בשימוש בשיטות התערבותיות כדלקמן: החיסון הפסיכולוגי ושיטת הבניית הזיכרון למניעת תסמונת פוסט-טראומטית.

 

שפה וקוגניציה

            שפה במבט התפתחותי

            האספקטים התרבותיים של שפה

            תהליכי עיבוד קוגניטיביים של שפה

הקשר בין תהליכים קוגניטיביים, שפה והתנהגות בריאותית

הנוירו-ביולוגיה של קוגניציה, רגש ובריאות

האתגרים הבריאותיים בעולם

גורמי-סיכון התנהגותיים של מחלות

            עישון

            פעילות גופנית

            צריכת אלכוהול

            דיאטה

שיטות מקובלות לעידוד אורח חיים בריא

שיטת החיסון הפסיכולוגי – עקרונות

שיטת החיסון הפסיכולוגי – יעילות

שיטת החיסון הפסיכולוגי – תרגול בסדנא

שיטת החיסון הפסיכולוגי – הצגת תיאורי מקרה

שיטת הבניית הזיכרון למניעת פי-טי-אס-די

שיטת הבניית הזיכרון למניעת פי-טי-אס-די: - הצגת תיאורי מקרה

 

משך ההשתלמות

8 מפגשים, כל מפגש 4 ש"א, סה"כ 32 ש"א.

ההשתלמות מתקיימת אחת לשבוע, בימים משתנים (תלוי ברישום לקבוצה), בין השעות 17:15-20:30.

 

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודה על סיום והשתתפות בהשתלמות. התעודה מטעם המרכז לאינטליגנציה רגשית בהנהלת פרופ' דניאלה קידר.

bottom of page