top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

קורס באתיקה וביו-אתיקה

פרופ' דניאלה קידר, מנהלת אקדמית ומרצה בתכנית, ועו"ד גלית קידר

בשנה האחרונה, החברה בכלל והחברה הישראלית בפרט, נדרשה להתמודדויות רבות ובלתי מוכרות

.עם סוגיות מתחום האתיקה וביו-אתיקה

 

כבוד האדם וזכויות האדם, שוויון, צדק, הגינות, אי אפליה, אי תיוג, כיבוד שונות תרבותית, סולידריות ושיתוף פעולה, הגנה על הסביבה הינם העקרונות המרכזיים בהכרזה האוניברסאלית של אונסקו (2005) – אתיקה וביו אתיקה על זכויות אדם. חינוך לערכים מהווה את התשתית לתקשורת אנושית

.מיטבית החל מגיל צעיר

בקורס זה ירכשו הלומדים תכנים בתחומי האתיקה והביו-אתיקה. יושם דגש על היבטים תיאורטיים

ופרקטיים באתיקה הרפואית, הטיפולית לתחומיה, המשפטית, החינוכית לילדים ונוער, הסביבתית ובתחומי מערכת יחסי גומלין בינאישיים. כמו-כן, יעמיקו המשתתפים את המודעות וההתנהגות האתית

.בחיי היומיום האישיים, הבינאישיים והמקצועיים

המשתתפים יתנסו בדינמיקה בינאישית ובשימוש באמצעים דידקטיים בהנחיית הנושא. כל זאת, על

.מנת להכשיר את המשתתפים להנחות את התחום במסגרות מגוונות: חינוך, בריאות, טיפול ומשפט

 

קהלי היעד

מורים, מחנכים, רופאים ומטפלים בכל תחומי הטיפול (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אחיות).

 

משך הלימודים

הלימודים בהיקף  32 ש"א, 8 מפגשים של 4 ש"א, אחת לשבוע אחה"צ בין השעות 17:15-20:30

.או בבוקר בין השעות 9:00-12:15

 

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית יוענקו 2 תעודות: 1. תעודה על סיום על השתתפות. 2. המסיימים יוכלו להגיש מועמדות לקבלת תעודה ולהיות חלק מה-IFT - International Forum of Teachers במסגרת המחלקה של ה-ICB - Internaltionl Chair of Bioethics..

bottom of page