top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

קורס עבודה עם קלפים השלכתיים - למידה והתנסות

פרופ' דניאלה קידר ויעל מרגלית

מנחי ומנחות קבוצות העוסקים ביעוץ פרטני משתמשים/ות בקלפים לעבודה עם קבוצה או עם יחידים. השימוש בקלפים הוא כלי מומלץ ליצירת אקלים קבוצתי, פתיחות והגעה לתובנות מעמיקות.

המפגש עם הקלפים נועד לחבר בין הרגש והקוגניציה ולעורר בנו חוויה עמוקה.

 

הלומדים בקרוס זה יחוו יירכשו מיומנויות רבות בעבודה עם קלפים הכוללות: בחירת קלפים מתאימים, מבין הקלפים הרבים הקיימים בשוק, בהתאם למטרת המפגש והפעילות ולתוצאה אליה מבקש/ת המנחה להגיע; מיומנות השימוש בקלפים גלויים וקלפים סמויים; מיומנות השימוש בקלפי תמונות וקלפי מילים וכן עיתוי ואופן השילוב בין שני הסוגים; מתן כלים להתבוננות פנימית עצמית ויכולת לגעת ולשנות דרך חיבור בין הרגש לקוגניציה.

 

תנאי קבלה

תנאי הקבלה הם לחילופין. נדרש לעמוד בלפחות אחד מבין הקריטריונים:

- מסיימי קורס הנחייה וייעוץ פרטני באינטליגנציה רגשית

- אנשי ונשות חינוך

- תואר ראשון לפחות במדעי ההתנהגות והחברה (חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה), במקצועות 

 

כל המועמדים יידרשו לראיון אישי כתנאי קבלה.

 

משך הלימודים ומקום הלימודים

הלימודים בהיקף 32 ש"א, כל מפגש 4 ש"א, סה"כ 8 מפגשים. המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים בימי ג' בין השעות 17:15-20:30.

 

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודה על סיום והשתתפות בהשתלמות. התעודה מטעם המרכז לאינטליגנציה רגשית בהנהלת פרופ' דניאלה קידר.

bottom of page