top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

קורס לניהול רגשות באמצעות ביופידבק

'הגב' אורית לבקוביץ

הלומדים והלומדות בקורס זה יילמדו ויתרגלו לצד הידע התיאורטי שיטות מתחום הביופידבק והאינטליגנציה הרגשית תוך התנסויות אישיות במדדים הפיזיולוגיים, שמשתנים כתוצאה משינויים רגשיים. כל זאת ניתן להתנסות באמצעות הביופידבק.

 

הקורס מועבר על-ידי הגב' אורית לבקוביץ', מנחת קבוצות ויועצת באינטליגנציה רגשית. מטפלת בביופידבק.

 

מבין תכני הלימוד בקורס: הקשר הפסיכו-פיזיולוגי; פיתוח המודעות לפעילות הרגשית המפעילה את המערכות הפיזיולוגיות; זיהוי ושינוי דפוסים חוזרים של התנהלות מגבילה; דיאלוג פנימי.

 

משך הלימודים

הלימודים בהיקף 32 ש"א, 8 מפגשים של 4 ש"א כל מפגש, אחת לשבוע, בימי ג' בין השעות 17:15-20:30 או בימי ד' בבוקר בשעות 9:30-12:45 (תלוי בבחירת הרישום לקבוצה).

 

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודה על סיום והשתתפות בהשתלמות. התעודה מטעם המרכז לאינטליגנציה רגשית בהנהלת פרופ' דניאלה קידר.

bottom of page