top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

השתלמות בפסיכולוגיה חיובית

רונן הוס, בוגר לימודי התכנית להכשרת מנחים ביעוץ פרטני באינטליגנציה רגשית, אתיקה וביו-אתיקה (התכנית מופיעה באתר)

הפסיכולוגיה החיובית היא גישה חדשנית, מבוססת מחקר מדעי מקיף לחיזוק הרווחה הנפשית ולהגברת השגשוג האישי. הגישה תופסת תאוצה ופופולאריות רבה בעשור האחרון בארה"ב ובעולם. גישה זו מתמקדת בצדדים החזקים של האדם ובבריאות, ולא בפתולוגיה ובחולי, מתוך אמונה שההתמקדות בחלקים אלה תביא להעצמה ולחיזוק של יכולת העמידה מול משברים, ולהגברת הרווחה הקיומית של הפרט והארגון.

מטרת ההשתלמות היא לחשוף את המשתתפים לעקרונות של הפסיכולוגיה החיובית והשפעתם על  החיים; לזהות הנחות שגויות המרחיקות אותנו מהחיים שאנו מאחלים לעצמנו; לרכוש כלים מעשיים להרחבת דרכי התמודדות עם מצבים מאתגרים; התנסות באסטרטגיות לפיתוח מיטביות נפשית ופיתוח מיומנויות ליישום תוכנית העצמה על-פי עקרונות הפסיכולוגיה בחיובית.

 

השתלמות זו מועברת על-ידי מר רונן הוס, מנחה מומחה לפיתוח ויישום תוכנית להטמעת עקרונות הפסיכולוגיה החיובית בתחום החינוך, מרצה מוכר מטעם משרד החינוך, מאמן מומחה לאימון אישי וקבוצתי ממוקד תוצאות.

 

משך ההשתלמות

32 ש"א, 8 מפגשים של 4 ש"א, אחת לשבוע בימי ה' בין השעות 17:15-20:30.

 

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודה על סיום והשתתפות בהשתלמות. התעודה מטעם המרכז לאינטליגנציה רגשית בהנהלת פרופ' דניאלה קידר.

bottom of page