top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

פלאי המוח האנושי

ד"ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובפסיכולוגיה ניסויית

קורס זה סוקר את יחסי המבנה/תפקוד בין המוח לרגשותינו והשפעות סביבתיות על תפקוד מוחינו. איך נוצרים רגשות ותחושות? איך והיכן מבחינה אנטומית אנו חשים? איך והאם המטען הגנטי שלנו משפיע על התהליך? מהו ההסבר האבולוציוני לרגשות, והיכן מצוי ה'לב' של מוחינו עם מה באמת - אנו אוהבים ו(בתקווה פחות) כואבים?

מטרות הקורס הינן הכרה בסיסית של מערכת העצבים האנושית ואת הדרך שבה תאי המוח (הנוירונים) מתקשרים אחד עם השני; איך מודדים פעילות מוחית ומה הם חלק מהגנים והמוליכים העצביים המשפיעים על התפקוד המוחי והתוודעות לדרך שבה מעובדים הרגשות במוחינו, וכן לחלק מהתיאוריות האבולוציוניות והפסיכולוגיות על מהותם.

 

משך ההשתלמות

32 ש"א, 8 מפגשים של 4 ש"א, אחת לשבוע בימי ג' בין השעות: 10:00-13:15 או 17:15-20:30.

 

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודה על סיום והשתתפות בהשתלמות. התעודה מטעם המרכז לאינטליגנציה רגשית בהנהלת פרופ' דניאלה קידר.

bottom of page