top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

על החלימה וסיפור-חלום - טיפול קבוצתי באמצעות חלומות

ד"ר רובי פרידמן

בקורס יילמדו הפונקציות השונות שיש לחלום. הלומדים ילמדו לעסוק בחלום באופן מצמיח. נלמד ליצור מרחב אנושי שיקל על זכירת חלומות, דבר שיאפשר עיכול של רגשות חזקים מאד. החולמים והשומעים את החלום יפתחו שותפות רגשית וקוגניטיבית שתשתמש בחלומות להתפתחות של כל המעורבים. הקורס יעסוק בהיבט התקשורתי של חלומות, תפקידיו מבחינה אישית ומבחינת הסביבה החברתית.

 

הקורס מועבר על ידי ד"ר רובי פרידמן - פסיכולוג קליני ואנליטיקאי קבוצתי, מרצה

באוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ציריך.

 

משך ההשתלמות

32 ש"א, 8 מפגשים של 4 ש"א, אחת לשבוע בימי ג' בין השעות 17:15-20:30.

 

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודה על סיום והשתתפות בהשתלמות. התעודה מטעם המרכז לאינטליגנציה רגשית בהנהלת פרופ' דניאלה קידר.

bottom of page