top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

אינטליגנציה רגשית ככלי דידקטי להוראה והנחיה חווייתית - מתיאוריה לפרקטיקה

פרופ' דניאלה קידר

כל מדריך, מורה, מרצה, מנחה ו/או מחנך שואף להגיע למצב בו ללומדים תהיה מוטיבציה, סקרנות, תשוקה והתלהבות בתהליך הלמידה.

ידע נגיש כיום לכל אחד. איך ללמד, האמצעים הדידקטיים המגוונים, הם המאפשרים ליצור את חווית הלמידה, ההנאה וההנעה. המנחה, באמצעות ה"איך" מהווה את הערך המוסף וההכרחי לידע ולהפנמתו.

האינטליגנציה הרגשית (EI) שמהותה דיאלוג בין קוגניציה ורגש, מהווה את התשתית לכוריאוגרפיה מוצלחת בתהליך ההוראה.

 

למי הקורס מיועד

- תואר ראשון לפחות במדעי ההתנהגות והחברה (חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, חינוך, ייעוץ חינוכי), במקצועות טיפוליים שונים (עבודה סוציאלית, משפט, סיעוד, פסיכותרפיה, טיפול באמנויות וקלינאות תקשורת)

- בהתאם לשיקול דעת יתקבלו גם בעלי תואר ראשון ומעלה מתחומי לימוד אחרים

- ראיון אישי 

 

משך ההשתלמות

32 ש"א, 8 מפגשים של 4 ש"א, אחת לשבוע בימי ב' בין השעות 10:00-13:15.

 

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודה על סיום והשתתפות בהשתלמות. התעודה מטעם המרכז לאינטליגנציה רגשית בהנהלת פרופ' דניאלה קידר.

bottom of page