top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

אנגלית כשפה מדוברת חוויתית ומקצועית לתחום האינטליגנציה הרגשית

הגב' מקסלין מרכוס-וידר

קורס זה יקנה את היכולת הראשנית לבניית שימוש בשפה האנגלית המדוברת בתחום האינטלגנציה הרגשית. המטרה להשמיש את השפה האנגלית ומושגי האינטלגנציה הרגשית, לצרכי שיח בינלאומי (דוגמת: כנסים, ימי עיון וכו') בארץ ובמיוחד בחו"ל.

 

את השיח בשפה האנגלית נתווה ל- small talk, שיח הכרותי וחברתי, ערבי גאלה, מפגשי כנסים ועוד.

חשוב לצין כי הוראת האנגלית המדוברת בקורס זה, איננה בדרך המקובלת אלא יישומית לצרכי השיח המקובל היום  בתרבות הבינלאומית.

המפגש הראשון הינו מפגש התנסות וטעימה לקורס.

הקורס מועבר ע"י הגב' מקסלין מרכוס-וידר, בוגרת קורס הנחיית קבוצות באינטליגנציה רגשית ומורה לאנגלית.

 

משך הלימודים

20 ש"א, 10 מפגשים, כל מפגש שעתיים אקדמיות  (שעה וחצי סה"כ).

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי ג' בשעות 18:30-20:00

bottom of page