top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

:מודל אתנו-פתיה לתקשורת מקרבת: מודל יישומי להפקת מענה אמפתי

ד"ר אורדית טרנטו, חוקרת פסיכולוגיה, קוגניציה ושפה ופרופ' יורי גדרון, פרופסור לפסיכולוגיה רפואית, מתמחה בוויסות עצבי של מחלות

הציבור הישראלי מתאפיין בגיוון תרבותי עדתי ומגזרי רחב. מרקם רב תרבותי זה מאלץ התמודדות יומיומית ורבת פנים עם אתגרים בהקשרים של תקשורת בינאישית, ושל יצירת שיתופי פעולה. ניתן לומר כי מציאות זו גם מצריכה למידה מתמדת של מאפייני האוכלוסייה המגוונת כמו גם של דרכי התמודדות הלכה למעשה עם אוכלוסיות ויחידים. בהקשר זה מחקרים שונים מצביעים על כך שלא דיי בלמידת ידע על מנת לשנות דפוסי חשיבה ודפוסי התנהגות כמו גם על מנת לייצר שיתוף פעולה (Tylor, 2020, Gidron, 2010). אמנם זוהי דרך הלמידה הרווחת אך היא נמצאה כפחות יעילה במידה רבה מתהליכים של למידה באמצעות הסרת חסמים או באמצעות כלים יישומיים. 

 

מטרת הקורס ללמד מודל יישומי למתן מענה אתנופתי המבוסס על שיח תרבותי ועל שיח פסיכולוגי בנושא אמפתיה. זהו מודל המשלב אמפתיה כך שגם תרבות נלקחת בחשבון כחלק בלתי נפרד מהשקפת עולם. מודל בן 6 שלבים הניתן ללמידה ויישום. שימוש במודל זה איננו יעיל רק בתחום של קשר רופא מטופל אלא יעיל בכל קשר בין אישי. באמצעותו ניתן להבריא קשרים לבסס קשרים ולייצר קרבה וערבות הדדית.

 

למי הקורס מיועד

- תואר ראשון (B.A) לפחות במדעי ההתנהגות והחברה (חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ניהול), במקצועות טיפוליים שונים (עבודה סוציאלית, משפט, סיעוד, פסיכותרפיה, טיפול באמנויות, וקלינאות תקשורת).

- בהתאם לשיקול דעת, יתקבלו בעלי תואר ראשון ומעלה מתחומי לימוד אחרים.

- ראיון אישי.

משך הלימודים

הלימודים בהיקף 32 ש"א, 8 מפגשים של 4 ש"א, אחת לשבוע בימי ה' בין השעות 17:15-20:30.

 

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודה על סיום והשתתפות בהשתלמות. התעודה מטעם המרכז לאינטליגנציה רגשית בהנהלת פרופ' דניאלה קידר.

bottom of page