top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

קורסים וסדנאות

כלכלה התנהגותית

הסברה והגדרה של התנהגות האדם והחלטותיו הלא רציונאליות באמצעות בחינת

.דפוסי חשיבה ורמת המודעות של הפרטים בתהליך קבלת ההחלטות

השתלמות בייעוץ פרטני

קבלת כלים מעשיים בתשאול הפרטני, תוך פיתוח מיומנויות של התאמת התשאול

.והייעוץ לאישיות הנועץ על-פי התיאוריות הנלמדות

קורס עבודה עם קלפים השלכתיים - למידה והתנסות

הלומדים בקורס זה יחוו וירכשו מיומנויות רבות בעבודה עם קלפים בתור כלי מומלץ

.ליצירת אקלים קבוצתי פתיחות והגעה לתובנות מעמיקות

.

קורס לניהול רגשות באמצעות ביופידבק

קורס המשלב ידע תיאורטי ושיטות מתחום הביופידבק והאינטליגנציה הרגשית תוך

.התנסויות אישיות במימדים השונים של הביופידבק

השתלמות בפסיכולוגיה חיובית

,קורס החושף את המשתתפים לעקרונות הפסיכולוגיה החיובית והשפעתם על החיים

 .וזיהוי הנחות שגויות המרחיקות אותנו מהחיים שאנו מאחלים לעצמנו

פלאי המוח האנושי

קורס הסוקר את יחסי המבנה/תפקוד בין המוח לבין רגשותינו. איך נוצרות רגשות

?ותחושות? איך והיכן מבחינה אנטומית אנו חשים

על החלימה וסיפור חלום - טיפול קבוצתי באמצעות חלומות

בקורס יילמדו הפונקציות השונות שיש לחלום. הלומדים ילמדו לעסוק בחלום באופן

.מצמיח, תוך יצירת מרחב אנושי שיקל על זכירת החלומות

הבנייה של גשר תרבותי ביחסי רופא - מטופל

הקורס עוסק בהבניה של יחסי אמון ותקשורת אפקטיבית הנשענת על התייחסות

.אמפטית והבניה של יחסי אמון וביסוס שיתוף פעולה עם מטופל

מודל אתנו-פתיה לתקשורת מקרבת 

מודל יישומי להפקת מענה אמפתי המבוסס על שיח תרבותי ועל שיח פסיכולוגי בנושא

.אמפתיה באמצעותו להבריא ולבסס קשרים ולייצר קרבה וערבות

אינטליגנציה רגשית ככלי דידקטי להוראה והנחיה חוויתית

הקורס מיועד למורים, מרצים, מנחים ומחנכים השואפים להגיע למצב בו ללומדים

.תהיה מוטיבציה, סקרנות, תשוקה והתלהבות התהליך הלמידה

אנגלית כשפה מדוברת חווייתית ומקצועית לאינטליגנציה רגשית

קורס זה יקנה את היכולת הראשונית לבניית השימוש בשפה האנגלית המדוברת

.בתחום האינטליגנציה הרגשית

קורס שיטת החיסון הפסיכולוגי לקידום בריאות

קורס זה ילמד גישה קוגניטיבית  לקידום בריאות ושיפור אורח החיים. ומתמקד בקשר

.שבין תהליכים קוגניטיביים והתנהגות בכלל והתנהגות בריאותית בפרט

קורס ניהול קונפליקטים

קורס המקנה יכולת לזהות את סגנון ניהול הקונפליקט האישי שלנו ומקנה כלים להתמודדות אפקטיבית עתידית עם קונפליקטים.

סדנה בנושא אכילה רגשית

סדנה המטפלת בכל הסוגיות המונעות מאיתנו אכילה בריאה ומאוזנת ואורח חיים בריא ובקשר שבין הרגשות לבין דפוסי האכילה שלנו.

לגעת בשכולים - בשכול ובאובדן להיות קרן האור

ההכרה כי שכול ואובדנים הם חלק בלתי נפרד מהחיים, אבל חלק הארי שבהם הוא בבחינת טאבו. דיון בדפוס שמאפיין את יחסי החברה לאובדנים השונים.

שפה, קוגניציה ובריאות: תיאוריה וגישות התערבותיות

דיון בתיאוריות פסיכולינגוויסטיות ובכללן תקשורת וקוגניציה והקשר שלהם עם בריאות ובקשר הדיאלקטי בין שפה, תקשורת, קוגניציה ובריאות.

קורס שיטת 12 הצעדים

תכנית גמילה ממגוון התמכרויות והתנהגויות כפייתיות. שיטת התערבות מתאימה במיוחד בשיפור איכות החיים וכן לטיפול בהתמכרויות שונות.

bottom of page